Disclaimer

Deze website is eigendom van de Nieuwegeinse GolfClub. De NGC zal alles doen wat redelijkerwijs binnen het vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. De NGC doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. De NGC is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Copyright © Nieuwegeinse GolfClub.